Stichting Braeck

Braeck Wiki

Besluitenlijst
Op voorstel van Maarten M. ingesteld tijdens de vergadering van 16 november 1991 in Ommen, nadat bleek dat er géén behoefte was aan statuten of huishoudelijk reglement. De besluitenlijst is een opsomming van alle officiële besluiten. Zie ook hier.

Braeck 2000
Voor het eerst door Edy genoemd in zijn rubriek Gedachten op Vrijdagochtend in Braeck-Brabbels van mei 1997. Hiermee wilde hij de discussie starten over het al jarenlange vaste patroon van de Braeckweekenden. Deze discussie werd echter door de overige leden niet begrepen of niet noodzakelijk gevonden. Door het organiseren van het najaarsweekend van 1999 met “een flitsend thema dat breed uitgemeten zou worden” wilde Edy laten zien dat de opzet van een weekend ook heel anders kan. Hierna werd niets meer over Braeck 2000 vernomen.

Braeckbaby
Geïntroduceerd door Maarten M. in zijn voorwoord in Braeck-Brabbels 7 van mei 1993. Maartje (dochter van Henri) was de eerste Braeckbaby, gevolgd door Remco, Thijs, Simone, Niek, Danny, Sanne, Marc, Melissa, Imke, Emma, Jeroen, Joris, Jelle, Amy, Amber, Lotte en Alex. Alex is de 18e.
Simone meldde eind 2003 dat ze het stom vindt dat ze een Braeckbaby wordt genoemd: nu ze bijna zes jaar is, is ze geen baby meer, maar een Braeckkind. Later introduceerde Paul het neutrale begrip Braeckeling, voor alle nakomelingen van Braeckleden.

Braeck Boven de Honderd Kilo Club
Door Paul voor het eerst genoemd in Braeck-Brabbels 11 van november 1994. Club van wisselende samenstelling. Weinig meer van gehoord, maar volgens Paul in Braeck-Brabbels 40 opgevolgd door de Zware Jongens.

Braeck-Brabbels
Het magazine van Stichting Braeck, dat vier keer per jaar verschijnt. Aanvankelijk een eenmalige verschijning in oktober 1992 voor het openen van een eigen girorekening bij de Postbank. Omdat Stichting Braeck geen statuten kon overleggen of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, bleef alleen nog de mogelijkheid van een actiecomité over: inlevering van het recentste exemplaar van het clubblad. Nadat penningmeester Ruud een paar dagen later nr. 5 had overhandigd, was de Braeck-girorekening een feit.
Vanwege de positieve reacties van de leden werd besloten het blad voort te zetten. Dertig jaar later, in november 2022, verscheen nr. 126. Dat was tevens het laatste nummer. Zie ook hier.

Braecklied
Het Braecklied werd voor het eerst ten gehore gebracht na afloop van de muziekquiz tijdens het weekend in Vlierden (mei 2011). Op de muziek van het Jamboreelied uit 1937 hadden Paul en Ruud een toepasselijke tekst gemaakt. Zie ook hier.

Braeckmoment
Een sinds november 2002 ingestelde onderscheiding voor degene die tijdens een weekend voor een komische of memorabele gebeurtenis zorgt. De eerste winnaars: Rob (“Bent u de stewardess?” tegen de vlieginstructrice), en Maarten M. (“Dat ken ik”, toen de blowkart-instructrice meldde dat er een zeewind zou opsteken). Het overzicht staat hier.

Braecksite
De website van Stichting Braeck. In december 2002 claimde Rob het domein Braeck.nl en maakte de eerste opzet, die daarna door Maarten werd uitgebreid. In 2012 kreeg Ruud de tijd om de website op te frissen en hij zorgde in augustus 2012 voor een nieuwe vormgeving. Bekijk hier de website uit 2003 en 2012.

Brallen
Vermoedelijk een samentrekking van ‘brullen’ en ‘lallen’. Bij aankomst op bungalowpark De Steppe in april 1991 werd ons bij voorbaat al verboden te brallen. Vanwege ons rustige gedrag (en de triplexwandjes) hadden wij des te meer last van onze buren, een jeu de boules club en een meidenpraat- en massagegroep.

Café ‘t Glas
Locatie waar op 14 april 1989 de oprichtingsvergadering van Stichting Braeck plaatsvond op initiatief van Patrick, Ruud en James. Bij de viering van het eerste lustrum bleek het café in een verbouwing te zitten en werd er uitgeweken naar café De Babbelaer. Bij het tweede lustrum bleek de naam gewijzigd in bar bodega De Slipper. Het oprichtingszaaltje met de stamtafel had plaats gemaakt voor een biljart en een dartbord. Ook het derde en vierde lustrum werd hier gevierd. Bij het vijfde lustrum was toegezegd dat De Slipper die avond open zou zijn, maar moest er alsnog worden uitgeweken naar café Verborgen Gebreken.

Dagelijks Bestuur
Stichting Braeck wordt geleid door het Dagelijks Bestuur (DB), dat sinds 2009 steeds voor 2 jaar wordt gekozen. Het overzicht van alle DB's is hier te vinden.

Eén grote grap
Voluit: “Het is toch allemaal maar één grote grap.” Uitspraak van John op een moment dat de gemoederen tijdens de vergadering van april 1991 in Baarle-Nassau over de invoering van statuten erg hoog opliepen. Wordt sindsdien regelmatig gebruikt zodra een welles/nietes situatie dreigt te ontstaan. Het was ook de naam van de brouwerij van John en Ruud die voor het eerste lustrum (1994) het Braeck’s Tripel bottelden.

Er moet eerst nog een doekje over
Waarschuwing van Maarten M. toen er voor de bestuursvergadering in mei 2000 voor de 7e persoon een vuile plastic stoel van het terras gehaald moest worden, omdat de bungalow in Oosterhout slechts geschikt was voor 6 personen. Een uitspraak die daarna te pas en te onpas werd gebruikt voor zaken (en personen).

Extreme hobby’s
Titel van de rubriek in Braeck-Brabbels 46 waarin Rob ons kennis liet maken met geocaching, schatzoeken met een gps-ontvanger. Tijdens het weekend in Andijk (mei 2003) gaf hij een demonstratie met de cache ‘Duck’s Paradise’. Geocaching is nu ook de hobby van Ruud, Paul en Michaël, die samen de subgroep Braeckgeocachers vormen. Zie ook hier.

Fruitschuur
Onderkomen tijdens het weekend van mei 1993 in Gorinchem. Deze zeer tochtige schuur kende geen gas en water; wel was er een butagasje en een koud radiatorkacheltje. De koelkast moest worden gedeeld met de overige campingbezoekers. Buiten diende een zinken teil als toilet. Alleen organisator Paul denkt af en toe met weemoed aan deze, in zijn ogen ideale, locatie terug. Boer Hendrik Drok mist nog steeds een wandtegeltje.

Je bent een zombie
Titel van het lied dat de Noord-Hollandse zanger Bertje Doperwtje ten gehore bracht in het televisie-programma Try Out waar wij in mei 1997 de opname van bijwoonden. Het beschrijft de toestand van de zanger bij het ontwaken na een weekend vol drank (Braeckweekend?). Rob vond een cd met dit nummer, die nu in het bezit is van Maarten M.

Joeri de poeri wat stink je weer
Uitspraak van onze buren in bungalowpark De Steppe (voorjaar 1991) tijdens het verschonen van een luier. Het was het eerste wat we zaterdagochtend door de dunne triplexwandjes hoorden, wat vooral opviel omdat Joeri zich voor dat weekend had afgemeld. Wordt nu nog regelmatig (tegen Joeri) geroepen.

KCC
Kas Controle Commissie. Wordt voor het eerst genoemd in de agenda voor de 5e bestuursvergadering van 1990: Edy zou als lid van de KCC de stukken gecontroleerd hebben. In november 1990 werd besloten dat de KCC uit 2 personen bestaat die jaarlijks om en om aftreden. Op voorstel van Maarten werd de KCC in mei 2016 opgeheven.

Lijden aan een tropische ziekte
Stigmatiserende opmerking tegen iemand die een onwelwillende uitspraak doet. Voor het eerst gebruikt tegen John tijdens het weekend in Baarle-Nassau in april 1991 toen deze tijdens een verhitte discussie over de statuten vanaf de bank riep dat alles toch maar één grote grap was (zie aldaar). De gordelroos waaraan John op dat moment leed, werd door zijn tegenstanders toegeschreven aan een avontuurtje tijdens zijn verblijf op de Marshall eilanden. Toespelingen hierop werden later uit de notulen geschrapt.

Lustrumbier
Bij het eerste lustrum in 1994 presenteerden John en Ruud hun zelfgebrouwen Braeck's Tripel, een donker bier van 8,5% met nagisting op fles. Voor elk Braecklid was er een fles van 50 cl. Bij het tweede lustrum in 1999 was er het Megagrap Bier. Dit donkere lustrumbier van 8,5% was gebrouwen volgens een tien jaar oude traditie door Freddie Mercury en een lijder aan een tropische ziekte. Het bier zat in flessen van 33 cl.
Bij het 25-jarig bestaan in 2014 was er het Braeck Bier van 7%. Het was geen dom blondje, maar een robijnrood bier met een volwassen uitstraling.

Mooiste plek op aarde
De locatie waar ze Scheveningen hebben neergezet, tevens de regel waarmee Scheveninger Maarten van mei 1995 tot oktober 2006 steevast zijn rubriek Mijmeringen Over Scheveningen in Braeck-Brabbels afsloot.

Oma-VH
Bijnaam van Karin van Knotsenburg die met haar rubriek Tips van Oma-VH van januari 1993 tot en met november 1999 vragen op huishoudelijk gebied in Braeck-Brabbels behandelde. Omdat Lodi van der Weerden zich regelmatig Opa-VH noemde als hij weer eens dia’s uit de oude doos vertoonde en omdat Karins tips eveneens uit de oude doos kwamen, lag de naam Oma-VH voor de hand.

Prijsje maken
Een in de taxiwereld veel voorkomend verschijnsel, waarbij chauffeur en passagier van te voren een ritprijs afspreken, welk bedrag rechtstreeks in de zak van de chauffeur verdwijnt. Door Maarten M. geïntroduceerd tijdens het weekend in Maarn in 1995, sindsdien ook door anderen gebruikt in de betekenis van ‘iets ritselen’, bij voorkeur buiten de penningmeester om.

Stoempen
Betekent: zonder nadenken flink veel kilometers lopen. Hiervoor waarschuwde Henk van Club Actif tijdens ons lustrumweekend in de Ardennen in mei 1994. Al na tien minuten werd echter besloten dit advies in de wind te slaan en er een flinke tocht van te maken, wat Maarten M. bijna noodlottig werd.

Trouwspaarpot
Voor het eerst overhandigd aan Paul bij zijn huwelijk in september 1992. De bedoeling van deze spaarpot (in de vorm van een mannetje in gevangeniskleding in een afgesloten kooi) was dat de gehuwde elke week een gulden spaarde, zodat hij na een halfjaar op het weekend zijn aanbetaling kon doen voor het volgende Braeckweekend (waar de gevangene tijdelijk losgelaten wordt). Sindsdien hebben alle Braeckleden bij hun huwelijk een spaarpot ontvangen. Omdat de meesten hun spaarpot op het weekend ‘vergaten’ mee te nemen, werd in 1995 besloten dat dit bestraft wordt met een rondje bier.
Tijdens de bestuursvergadering in 2003 werd ontdekt dat in de besluitenlijst was opgenomen dat de trouwspaarpot geen eigendom is, doch in bruikleen wordt gegeven, en dat deze uitsluitend tijdens vergaderingen getoond hoeft te worden. In 2014 werden deze besluiten herroepen en zijn de spaarpotten dus privé-eigendom.

Voordeel schutter
Gebruikelijke regel in de schietsport indien met slechts één schot een doublet geraakt wordt, omdat de scherven van de eerste schotel de tweede raken. Paul kon hiervan gebruik maken bij het kleiduivenschieten tijdens het weekend in Wierden in 1999.

Weekendpenningmeester
Oorspronkelijk een eenmalig ingestelde functie tijdens het najaarsweekend 1994 in Diessen, omdat penningmeester Paul niet het hele weekend aanwezig kon zijn. In zijn plaats werden de financiën op accurate wijze verzorgd door John. Dit principe werd later nog regelmatig gehanteerd.

Zestig Megabytes
Een onbestemde hoeveelheid van iets. Overal voor te gebruiken. Ontstaan tijdens het bezoek aan de kerncentrale van Dodewaard in 1992, toen Maarten M. informeerde of het vermogen van 60 megabytes voldoende was. Deze blunder veroorzaakte een afgrijzen bij de overige Braeckleden en bij onze gastheer, de heer De Groot.